Cảnh báo rủi ro

Để giúp bạn hiểu những rủi ro, vui lòng đọc kỹ những thông tin dưới đây:

1. Rủi ro hệ thống: Còn được gọi là rủi ro thị trường, bao gồm những rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường như rủi ro biến động lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro biến động giá hàng hóa, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Đây là những rủi ro không thể tránh khỏi khi góp tiền, đối tác dù góp tiền vào bất cứ ai và bất cứ lĩnh vực nào cũng đều phải sẵn sàng tinh thần đối diện với những rủi ro này.

2. Rủi ro phi hệ thống: Là những rủi ro đặc trưng của từng lĩnh vực hoặc của từng người. Vì là những rủi ro đặc trưng nên không phải tất cả đối tác đều cùng nhau chịu rủi ro này.

Các đối tác cần liên tục theo dõi biến động của thị trường qua từng giờ và đưa ra các quyết định hợp lý và hạn chế sai sót trong quá trình góp tiền.

Trên đây là những cảnh báo của Tôi tới các đối tác, kính chúc các đối tác đạt được mục tiêu lợi nhuận tốt nhất.

© DOANH NHÂN HOANG MAI CHUNG.