Đặt cuộc gọi lại

15 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU THÔNG THƯỜNG

“C Phiếu Thường Li Nhun Phi Thường”

Là tên của tựa đề cuốn sách được viết bởi  nhà đầu tư chứng khoán Mỹ nổi tiếng  Philip Arthur Fisher (8/9/1907 – 11/03/2004)

Nếu một cổ phiếu không đạt được ít nhất từ 10 tiêu chí trở lên thì ông sẽ khó mà bỏ tiền ra để đầu tư. Đó cũng là nền tảng giúp ông có thể được coi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất.

15 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU

 1. công ty có nhng sn phm và dch vđủ tim năng, th trường đủ ln để tăng doanh thu ít nht trong vài năm ti không.
 2. “B máy qun lý ca công ty có quyết tâm tiếp tc phát trin các dòng sn phm hay nhng quy trình sn xut, nhm gia tăng hơn na tng doanh thu trong khi tim năng tăng trưởng ca các dòng sn phm hp dn hin ti đã b khai thác quá nhiu?”
 3. “Nhng n lc nghiên cu và phát trin ca công ty s nh hưởng như thế nào đến quy mô ca nó?”
 4. “Cách thc t chc bán hàng ca công ty đã hiu qu chưa?”
 5. “Biên li nhun ca công ty có cao không?”
 6. “Công ty đang làm gì để duy trì hoc ci thin biên li nhun?”
 7. “Mi quan h gia b máy lãnh đạo và người lao động trong công ty có tt không?”
 8. Đội ngũ lãnh đạo công ty có đoàn kết, đồng thun cao không?”
 9. “Công ty có tht s có chiu sâu qun lý không?”
 10. “Công ty có kim soát tt h thng kế toán và phân tích chi phí không?”
 11. “Công ty có chú ý đến nhng khía cnh kinh doanh khá khác bit vi tính cht ca ngành, nhng khía cnh mang li cho nhà đầu tư đầu mi quan trng v mc độ ni tri ca công ty so vi đối th cnh tranh không?”
 12. “Công ty có trin vng li nhun ngn hn và dài hn như thế nào?”
 13. “Trong tương lai, nếu công ty có d tính tăng trưởng da trên vic tăng vn c phn bng cách phát hành thêm c phiếu, thì li ích ca các c đông hin ti có gim sút không?”
 14. “B máy qun lý công ty có luôn minh bch vi các nhà đầu tư v tình hình công ty khi nó hot động tt nhưng li che giu khi có vn đề?”
 15. “B máy qun lý công ty có liêm khiết không?”

 

liên quan